La Pobla de Vallbona presenta el diagnòstic del Pla de Participació ciutadana

Dimarts que ve 22 de febrer a les 19h en el Museu Casa Gran de la Pobla de Vallbona

Presentació de l’estudi d’investigació dirigit a realitzar els treballs previs a l’elaboració del pla director de participació ciutadana en el municipi de la Pobla de Vallbona.

Breu anàlisi dels trets soci-demogràfics i territorials del municipi al costat d’un diagnòstic de l’estat de la participació ciutadana i de la percepció (significació, utilitat, compromís, etc.) que sobre la mateixa posseeixen els diferents agents intervinents en aquest escenari: autoritats locals, personal tècnic municipal, associacions i ciutadania no associada.

Resultat de les reunions que es van mantenir en els mesos d’Octubre i Novembre en els diferents nuclis urbans i moviment associatiu.