Associacions de La Pobla de Vallbona

Quaderns pràctics

Un teixit associatiu viu, dinàmic, eficaç, és una condició necessària per al  desenvolupament econòmic, polític, educatiu, cultural, i per aprofundir  en la democràcia de qualsevol societat.

 

A la comarca hi ha molta heterogeneïtat d’associacions, però les associacions són menudes, amb implantació local i problemes de vertebració a la mateixa localitat i a la comarca. La majoria d’associacions no s’articulen en xarxes i tenen una immaduresa organitzacional.  Moltes associacions no poden afrontar totes les obligacions que marca la llei.

 

El pas de l’associacionisme informal a l’associacionisme formal se pot donar creant una nova associació o canalitzar esta iniciativa associant-se a les associacions o estructures ja creades per aprofitar el seu mar jurídic.

 

En qualsevol dels casos sempre és enriquidor fer xarxes amb altres associacions per treballar coordinadament.

 

Ací teniu un recull de documents que poden ser del vostre interès:

Registre d’Associacions Veïnals de la Pobla de Vallbona