Consell de Participació Ciutadana

Consell de Participació Ciutadana

Consells Sectorials

Cultura

Joventut

Esports

Igualtat

Festes

Últimes activitats dels Consells

Última sessió de redacció del Reglament del Consell de Mediambient

El dia 29 de Novembre a les 18:30 al Centre Social

Tercera Sessió – Redacció – Consell de Medi Ambient

El día 8 de Novembre a les 18:00 al Centre Social Accedir al Consell

Segona Sessió – Formació – Consell de Medi Ambient

El día 24 d’Octubre a les 18:00 al Centre Social   Accedir al Consell

Més